Transparència

Transparència

La Transparència és el primer pas de Govern Obert. Transparència significa garantir l’accés a la informació generada per l’administració pública, per a crear confiança entre el govern i la societat i així formar una ciutadania responsable i participativa.

L’objectiu primordial de la Transparència és establir una relació de confiança entre el ciutadà i les institucions.

Amb la finalitat de complir amb la Llei de Transparència i com a Institució adscrita a l’Ajuntament de Barcelona en aquesta pàgina recollim les dades sobre Transparència de la Fundació.

Memòria d’activitats

Memòria d’Activitats FBCN 2022
Memòria d’Activitats FBCN 2021
Memòria d’Activitats FBCN 2020
Memòria d’Activitats FBCN 2019
Memòria d’Activitats FNOB 2018
Memòria d’Activitats FNOB 2017
Memòria d’Activitats FNOB 2016
Memòria d’Activitats FNOB 2015

Pla d’activitats estratègiques

Pròximament

Estatuts

Estatuts de Fundació Barcelona Capital Nàutica 2022

Estructura organitzativa

Informació General
Composició del Patronat de la Fundació. Alts Càrrecs
Organigrama Funcional

Personal

Taules retributives
Conveni Col·lectiu
Procés de formació
Activitats formatives FNOB 2020
Activitats formatives FNOB 2019
Activitats formatives FNOB 2017 – 2018
Activitats formatives FNOB 2016

Processos de selecció

Ofertes obertes

Tècnic d’Administració de Projectes

Ofertes tancades

Direcció RRPP, Protocol i Hospitality
Responsable Gestió de Projecte
Responsable Àrea Comunicació
Responsable Secretaria Tècnica
Adjunt Direcció Projecte
Cap Base Oceànica (Recepció candidatures fins 17/06/2021)
Candidatura final

Subvencions

Subvencions FNOB 2021
Subvencions FNOB 2020
Subvencions FNOB 2019
Subvencions FNOB 2018
Subvencions FNOB 2017
Subvencions FNOB 2016

Relació de convenis

Convenis FNOB vigents 2020
Convenis FNOB vigents 2019
Convenis FNOB vigents 2018
Convenis FNOB vigents 2017
Convenis FNOB vigents 2016
Convenis FNOB vigents 2015

Pressupostos econòmics

Pressupost econòmic FNOB 2022
Pressupost econòmic FNOB 2021
Pressupost econòmic FNOB 2020
Pressupost econòmic FNOB 2019
Pressupost econòmic FNOB 2018
Pressupostos econòmics anteriors al 2018 disponibles en la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona

Memòries econòmiques

Memòria – Comptes anuals FNOB 2021
Memòria – Comptes anuals FNOB 2020
Memòria – Comptes anuals FNOB 2019
Memòria – Comptes anuals FNOB 2018
Memòria – Comptes anuals FNOB 2017
Memòria – Comptes anuals FNOB 2016
Perfil del contractant – Ajuntament de Barcelona
Contractació FBCN

Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no està ja publicada en el Portal de Transparència o en una altra web municipal.

Informació sobre el procediment d’accés a la informació pública